Zhong Xin Wang Shang Hai Xin Wen 3 Yue 19 Ri Dian ( Yin Li Qin ) Gong Jiao Si Ji Bei Da An Jian Shou D虹口按摩会所ao She Hui Guan Zhu , Liang Gao Yi Bu Fa Bu 《 Guan Yu Yi Fa Cheng Zhi Fang Hai Gong Gong Jiao Tong An Quan Jia Shi Wei Fa Fan Zui Xing Wei De Zhi Dao Yi Jian 》, Zui Gao Jian Gong Zuo Bao Gao Zhi Chu , Dui Yan Zhong Fang Hai Gong Jiao Che Liang An Quan Jia Shi De Xing Wei , An Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui Cong Yan Cheng Chu ,“ Fa Zhi She Hui Shui Du Bu Neng Ren Xing ”, Ming Que Biao Shi Yao Yan Li Da Ji Ci Lei Fan Zui 。 Jin Ri , Hong Kou Qu Jian Cha Yuan Yi “ Fa Zhi She Hui Shui Du Bu Neng Ren Xing ” Wei Ti Zhao Kai “ Cong Yan Cheng Chu Fang Hai Gong Jiao Che Liang An Quan Jia S嘉定志能ktvhi Xing Wei ” Jian Cha Guan Xin Wen Fa Bu Hui , Fa Bu Jin Qi Chu Ting Gong Su De Liang Qi Cheng Ke Ou Da Gong Jiao Che Si Ji Dian Xing An Li 。

Gong Jiao Che Shang Da Si Ji , Da Ren Zhe Bei Pan Xing

2018 Nian 12 Yue 2 Ri 12 Shi Xu , Yi Nan Cheng Ke Wang Mou Cong Xiang De Lu Ou Yang Lu Gong Jiao Zhan Cheng Zuo 134 Lu Gong Jiao Che , Si Ji Chu Yan Ti Xing Wang Mou Shang Che Wei Shua Ka , Wang Mou Yan Ci Ji Lie , Yu Qi Fa Sheng Kou Jiao 。 Dang Che Liang Xing Shi Dao Xiang De Lu 180 Nong Fu Jin Shi , Wang Mou Hui Quan Ou Da Zheng Zai Jia Shi Gong Jiao Che De Si Ji , Zao Cheng Gong Jiao Che Shi Kong Zhuang Xiang Ting Zai Lu Bian De Huan Wei Che , Si Ji Ruan Zu Zhi Cuo Shang 。 An Fa Shi , Che Shang Zai You 14 Ming Cheng Ke , Dao Lu Shang Wang Lai Xing Ren Che Liang Jiao Duo , Lu Kuang Fu Za 。2019 Nian 1 Yue 24 Ri , Shang Hai Shi Hong Kou Qu Ren Min Jian Cha Yuan Yi Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui Dui Gai An Ti Qi Gong Su 。2019 Nian 2 Yue 22 Ri , Hong Kou Qu Jian Cha Yuan Jian Cha Chang Zeng Guo Dong Chu Ting Zhi Chi Gong Su 。 Fa Ting Dang Ting Pan Jue Bei Gao Ren Wang Mou Fan Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui , Yin Qi Tong Shi Ju You Zi Shou Cong Kuan Chu Fa Qing Jie , Pan Chu Qi You Qi Tu Xing Yi Nian 。

2018 Nian 12 Yue 20 Ri 22 Shi Xu , Zhang Mou Jiu Hou Cheng Zuo 749 Lu Gong Jiao Che Shi , Dui Gai Gong Jiao Che Si Ji Hu Yan Luan Yu 。 Dang Gai Che Xing Shi Zhi Yi Xian Lu Wan An Lu Fu Jin Shi , Zhang Mou Tu Ran Quan Ji Si Ji De Tou Bu , Si Ji Bei Po Jin Ji Ting Che Hou , Zhang Mou Ji Xu Zuo Qi Shou Bi Bing Lian Xu Ji Da Qi Tou Bu Shi Yu Xia , La Che Qi Yi Ling 、 Wei Jin Deng , Chi Xu Shi Jian Chang Da Yi Fen Zhong , Zhi Qi Tou Bu Ruan Zu Zhi Cuo Shang 。 Qi Jian , Che Shang Sui Wu Qi Ta Cheng Ke , Dan Dao Lu Shang Lai Wang Che Liang Xing Ren Jiao Duo 。 Hou Xun Luo Jing Che Jing Guo Shi , Si Ji Xiang Gong An Min Jing Qiu Zhu , Min Jing Shang Che Hou Jiang Zhang Mou Dang Chang Zhua Huo 。2019 Nian 2 Yue 21 Ri , Shang Hai Shi Hong Kou Qu Ren Min Jian Cha Yuan Yi Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui Dui Gai An Ti Qi Gong Su 。2019 Nian 3 Yue 18 Ri , Ben An Kai Ting , Dang Ting Pan Jue Bei Gao Ren Zhang Mou Fan Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui , Pan Chu You Qi Tu Xing San Nian 。 

Wei Zao Cheng Yan Zhong Hou Guo , Ye Yi Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui Ding Zui Chu Fa

Zhe Liang Qi An Jian Jun Yi Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan An Ding Zui Chu Fa 。 Yuan Yin Zai Yu Wang Mou Yu Zhang Mou Ou Da Xing Shi Zhong Gong Jiao Che Si Ji De Xing Wei Jun Ju You Gao 上海水磨干磨Du Wei Xian Xing , Yan Zhong Wei Ji Bu Te Ding Duo Shu Ren De Ren Shen Cai Chan An Quan 。 Yi Ju 《 Zhong Hua Ren Min Gong He Guo Xing Fa 》 Di Yi Bai Yi Shi Si Tiao Gui Ding , Yi Dan Xing Wei Ren Ji Yu Xing Fa Shang De Gu Yi , Shi Shi Liao Yu Fang Huo 、 Jue Shui 、 Bao Zha Deng Wei Xian Fang Fa Ju You Xiang Dang Wei Hai Xing 、 Yan Zhong Wei Hai Bu Te Ding Duo Shu Ren Sheng Ming Cai Chan An Quan De Xing Wei , Ze Gou Cheng Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui 。

Yi Di Er Qi An Jian Wei Li , Zhang Mou Zui Jiu Hou , Ou Da Gong Jiao Che Si Ji De Xing Wei , Chu Zhi Gong Jiao Che Si Ji Tou Bu Ruan Zu Zhi Cuo Shang Wai , Wei Zao Cheng Qi Ta Ren He Hou Guo 。 Dan Shi Qi Yi Jiang Bu Te Ding Duo Shu Ren De Ren Shen Cai Chan An Quan Zhi Yu Wei Xian Zhuang Tai Xia 。 Shou Xian , Cong Kong Jian Huan Jing Kan , Zhang Ming De Xing Wei Fa Sheng Zai Cheng Shi Dao Lu Shang , Shu Yu Gong Gong Chang Suo 。 Qi Ci , Cong Wei Hai Dui Xiang Kan , An Fa Shi Gong Jiao Che Liang Ce Che Liu Liang Jiao Da , You Si Jia Xiao Jiao Che , Ye You Qi Ta Gong Jiao Che , Huan You Dian Ping Che Yu Wang Lai Xing Ren , Yi Dan Gong Jiao Che Shi Kong , Jiang Gei Zhe Xie Bu Te Ding Ren Yuan Dai Lai An Quan Wen Ti 。 Zui Hou , Cong Wei Hai De Ke Neng Xing Kan , Zai Che Liu Liang Jiao Da Dao Lu Shang Xing Shi De Da Zhong Xing Gong Gong Jiao Tong Gong Ju , Ben Shen Jiu Ju You Yi Ding De Ke Guan Feng Xian Xing , Yi Dan Shi Kong Qi Wei Hai Hou Guo Xian Er Yi Jian 。 Ru Guo Si Ji Ch上海徐汇区浴场u Zhi Bu Ji Shi , Dao Lu Shi Gu De Fa Sheng Shi Bi Ran De 。 Sui Ran Zai Ci An Li Zhong , Mei You Fa Sheng Qi Ta Wei Hai Hou Guo , Dan Zhe Shi Gong Jiao Che Si Ji Ji Shi Tuo Dang Chu Zhi De Jie Guo , Er Fei Zhang Mou You Yi Kong Zhi De Jie Guo , Bu Neng Yin Si Ji De Ji Ji Xing Wei Er Mian Chu Zhang Mou De Xing Shi Ze Ren 。 Suo Yi Zhang Mou Reng Ran Gou Cheng Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui 。 

Jian Cha Ji Guan Hui Chu Zhong Quan , Yu Shi Duo San Si

Zi Cong Zhong Qing Gong Jiao Zhui Jiang An Fa Sheng Yi Lai , She Hui Da Zhong Dui Cheng Zuo Gong Gong Jiao Tong De Gong Gong An Quan Wen Ti Kong Qian Guan Zhu 。2019 Nian 上海徐汇ktv1 Yue 8 Ri , Zui Gao Ren Min Fa Yuan 、 Zui Gao Ren Min Jian Cha Yuan 、 Gong An Bu Lian He奉贤超级玛丽ktv团购 Xia Fa Liao 《 Guan Yu Yi Fa Cheng Zhi Fang Hai Gong Gong Jiao Tong Gong Ju An Quan Jia Shi Wei Fa Fan Zui Xing Wei De Zhi Dao Yi Jian 》。 Yi Jian Ming Que Gui Ding Dui Yu Cheng Che Shi Shi Ju You Gao Du Wei Xian Xing De Fang Hai An Quan Jia Shi Xing Wei De , Ming Que Jiang An Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong An Quan Zui Ding Zui Chu Fa , Ji Shi Shang Wei Zao Cheng Yan Zhong Hou Guo , Yi Ban Ye Bu De Shi Yong Huan Xing 。 Er Xing Fa Gui Ding , Yi Wei Xian Fang Fa Wei Hai Gong Gong 闵行南美水疗3楼有什么玩的 An Quan Shang Wei Zao Cheng Yan Zhong Hou Guo De , Chu San Nian Yi Shang Shi Nian Yi Xia You Qi Tu Xing 。 Zao Cheng Yan Zhong Hou Guo De , Chu Shi Nian Yi Shang You Qi Tu Xing 、 Wu Qi Tu Xing Huo Zhe Si Xing 。

Yi Liang Liang Gong Jiao Che 、 Yi Tiao Tiao Xing Che Dao , Jiang Cheng Ke 、 Si Ji Ji Qi Ta Gong Min Gong Tong Lian Jie Zai Gong Gong Jiao Tong Wang Luo Zhi Zhong , Gong Gong Jiao Tong De An Quan Guan She Mei Yi Wei Gong Min De Ren Shen An Wei , Xu Yao Mei Yi Ming Gong Min De Shou Hu 。 Hong Kou Qu Ren Min Jian Cha Yuan Bing Chi Wei Hu Gong Gong Jiao Tong An Quan 、 Bao Zhang Ren Min Qun Zhong Sheng Ming Cai Chan An Quan De Yuan Ze , Jian Jue Cong Yan Cheng Zhi Ci Lei Xing Wei 。 Dan Tong Shi , Gong Gong Jiao Tong An Quan De Wei Hu Geng Xu Yao Mei Yi Wei Gong Zhong De Ji Ji Can Yu 。 Zeng Guo Dong Jian Cha Chang Zai Chu Ting Zhi Chi Qian Shu An Jian Gong Su Shi Biao Shi :“ Gong Gong Jiao Tong An Quan Shi Cheng Shi An Quan De Zhong Yao Yi Huan , Zhi De Mei Yi Wei Gong Min Guan Zhu 。 Mei Yi Wei Gong Min Ying Dang Cong Zhong Qing Wan Jiang Gong Jiao Zhui Jiang Sh一指金山足疗保健spa怎么样i Jian Zhong Xi Qu Jiao Xun , Kong Zhi Zi Ji De Bu Liang Qing Xu , Cheng Dan Gong Min De Ying Jin Ze Ren , Wei Hu Gong Gong Jiao Tong An Quan , Da Zao You Wen Du De Cheng Shi 。”( Wan )
Zhu : Qing Zai Zhuan Zai Wen Zhang Nei Rong Shi Wu Bi Zhu Ming Chu Chu !    Bian Ji : Yin Li Qin